<thead id="OWOEj"><embed id="OWOEj"><thead id="OWOEj"><blockquote id="OWOEj"></blockquote></thead></embed></thead>
      <small id="OWOEj"><keygen id="OWOEj"><area id="OWOEj"></area><ol id="OWOEj"><dt id="OWOEj"><keygen id="OWOEj"><abbr id="OWOEj"></abbr></keygen></dt><code id="OWOEj"><bdo id="OWOEj"><form id="OWOEj"></form></bdo><q id="OWOEj"></q><rp id="OWOEj"></rp><ins id="OWOEj"><thead id="OWOEj"><fieldset id="OWOEj"><abbr id="OWOEj"></abbr></fieldset></thead></ins><sup id="OWOEj"></sup></code><figure id="OWOEj"><map id="OWOEj"></map></figure><meter id="OWOEj"><ol id="OWOEj"><option id="OWOEj"></option></ol></meter></ol></keygen></small>

     1. <select id="OWOEj"></select>
     2. <select id="OWOEj"><colgroup id="OWOEj"><mark id="OWOEj"></mark><table id="OWOEj"><abbr id="OWOEj"><cite id="OWOEj"><small id="OWOEj"></small></cite><ul id="OWOEj"></ul></abbr></table></colgroup></select><table id="OWOEj"><small id="OWOEj"><datalist id="OWOEj"><var id="OWOEj"><small id="OWOEj"><sup id="OWOEj"></sup><fieldset id="OWOEj"><map id="OWOEj"></map></fieldset></small></var><rt id="OWOEj"></rt></datalist></small></table>
      1. tp5 或 5.1 不知是手册BUG,还是内置标签解析BUG??

       浏览:878 发布日期:2019/08/23
       5.0.0 - 严重 - 未处理


       我是按手册练习的:5.0与5.1手册上都有这么写 模板内置标签
       {assign name="Think.get.id" value="123" /}
       解析成(运行时文件中):
       <?php \think\Request::instance()->get('id') = '123'; ?>
       /*
       请查看ThinkPHP5.0 或 5.1的完全开发手册中(模板->内置标签->定义标签)
       //内容如下===================================
       ASSIGN标签
       ASSIGN标签用于在模板文件中定义变量,用法如下:
       {assign name="var" value="123" /}
       在运行模板的时候,赋值了一个var的变量,值是123。
       name属性支持系统变量,例如:
       {assign name="Think.get.id" value="123" /}
       */
       附上手册图(手册上确实是这么说的.):
       评论(
       后面还有条评论,点击查看>>