• <map id="LajVi"><col id="LajVi"><th id="LajVi"><caption id="LajVi"><legend id="LajVi"></legend></caption></th></col></map>

 • <figure id="LajVi"><keygen id="LajVi"></keygen><fieldset id="LajVi"><fieldset id="LajVi"><col id="LajVi"></col><dfn id="LajVi"><q id="LajVi"><small id="LajVi"></small></q><span id="LajVi"><i id="LajVi"></i></span></dfn></fieldset></fieldset></figure><progress id="LajVi"><option id="LajVi"><param id="LajVi"></param></option></progress>

     <legend id="LajVi"><option id="LajVi"></option><meter id="LajVi"></meter></legend>

     <small id="LajVi"><param id="LajVi"><area id="LajVi"><address id="LajVi"><audio id="LajVi"><sub id="LajVi"></sub></audio></address><i id="LajVi"></i><progress id="LajVi"><var id="LajVi"><object id="LajVi"><dd id="LajVi"><hgroup id="LajVi"><aside id="LajVi"><dd id="LajVi"><progress id="LajVi"></progress></dd><tfoot id="LajVi"></tfoot></aside></hgroup></dd></object></var></progress><select id="LajVi"><legend id="LajVi"><button id="LajVi"></button></legend></select></area><form id="LajVi"></form></param></small>

     thinkphp5.1 路由设置问题该如何解决?请大神赐教。。。。。

     浏览:115 发布日期:2019/10/20 分类:ThinkPHP5专区
     Route::get('[:lang]/faqs/[:url_name]', 'index/Faqs/index')
     ->pattern(['[:lang]' => '.*','url_name' => '.*']);
     我设置了这个路由再使用中,挺正常的,唯一问题就是 [:url_name]这个与前面那个faqs,存在有一样的 就访问失败,比如『http://××××/faqs/faqs-test』,这个参数就获取不到,该如何解决?请大神赐教。。。。。
     最佳答案
     评论( 相关
     后面还有条评论,点击查看>>